workshop   contact
Hommage aan...twee topvrouwen Acts of Mercy VII Beth Kenosis Kiemen van licht nooit achterhaald Recycle Van haar verlies volmaakt Noli Tangere 2010 Opstanding De één draagt de ander ... Passiemuur Huis van bewaring En vinden onderdak Kosmische geometrie Pijn verwonderen Diversen Acts of mercy I Misericordia schilderijen Hinneni Awater Acts of Mercy II Inkeer Xenos Fort Werk IV Blind Date Grafiek en tekeningen Ritme  
werk_11_01 werk_11_02 werk_11_03
  Titel: Het spel wordt tot een nieuw figuur gevormd
Jaar: 1997
Materiaal: wol
Afmetingen: 25x35 cm

'het spel wordt tot een nieuw figuur gevoegd': Restjeswol, harttonen moeder en foetus, pompje, 30x40 cm. Plaatsvervanging, Het subject [zie uitvoerige tekst] maakt zich los van het bekende, verliest greep op zichzelf en geeft zich gewonnen aan een andere werkelijkheid. Niet schaamte, maar schroom is wezenlijk voor de erotiek. Liefde zoekt in de ander niet zichzelf maar iets afwezichs, dat beider werkelijkheid draagt en fundeert. De grensoverschrijding draagt vrucht: het spel wordt tot een nieuw figuur gevoegd.. Het kind is zijn ouders en toch een volstrekt nieuw begin.