logo

Expostities

ECC Biënnale Venetië
European Cultural Centre, Palazzo Bembo (next to Rialto bridge)
9-5-2019 up to 30-11-2019
> Photos

- ENGLISH -

IN TOUCH - Song of Songs

TIME
After the fall of communism, criticism on capitalism, has stilled, shadowland, the world of everything we have and hold. Unlimited greed has nestled in every nook of our society. On the altar of economic growth – our last article of faith – Mother Earth is dying, resulting in particularly disintegrating waves of migration. Violation of intimacy and the #MeToo defence. Permanently seeking acknowledgement on screens of mobile phones.

SPACE
Inspired by the Song of Songs, the sing of love by touching I will promote this world different: me tangere. Knitted hands and a grand piano comfortably in a knitted cover[ Marynka Nicolai and Tineke Smith]. Sewn fragile hands on paper: ‘ will space finally be the eye of the needle ‘. Visitors are invited to dress themselves in a cloak of love. This jacket fits all of us,‘ blow through my court ’ Song of Songs 4:16. Tactical lights, lights of hope, safety and connection. The video screen depicts a verse by the poet Achterberg: sperm and stars silvering back and forth / Heaven falling through us in spells. Pianists and dancers are invited to improvise, make associative connections on my installation. The piano is tuned at 432 hz instead of 440 hz, composer and pianist Marynka Nicolai experimented : discovered people slowing down, more comfortable. Transcribing wool work to music, gently piercing the listeners ears to reach hearts.

EXISTENCE
This rebellious knitting refers to times when attention and love were still part of the valuable everyday life . So does recycling. Lateral thinking: a bank shot, not a billiard cue but a knitting needle. Time and space for questions and development of others: about desiring, faith, safety and connecting. Simone Weil wanted to suspend the result- and profit-oriented way of thinking, in favour of the mind that makes itself available: hinneni, me voici, here I am, from the biblical prophecy. Mysticism of the earth.

Henk Abma- DUTCH -

IN TOUCH - Song of Songs

Na de val van het communisme verstomt daar en hier ook de kritiek op het kapitalisme, schaduwland, de wereld van ons hebben en houden. Het grote graaien nestelt zich in alle vezels van de samenleving. Op het altaar van economische groei, ons laatste geloofsartikel, sterft de aarde met als gevolg vooral desintegrerende migratiestromen,- de schending van intimiteit en me too als verweer -, de onzekere identiteit op het schermpje van de gsm permanent op zoek naar bevestiging.


Geïnspireerd door het Hooglied wil Tineke Smith ons verleiden tot deze wereld anders: me tangere. We zien gebreide, breiende handen en een vleugel die er in een eveneens gebreide overtrek warmpjes bij staat. Bezoekers worden uitgenodigd de vleugel te bespelen en zich een mantel der liefde aan te meten. Deze mantel past ons allemaal. Fragile met naaimachine gestikte handen op papier: ‘ is ruimte dan toch het oog van de naald ’. Het videoscherm en het naar Venetië verwijzend plafondschilderij verbeeldt een dichtregel van Achterberg: sperma en sterren zilveren dooreen / De hemel valt met vlagen door ons heen. Muziek – en dansimprovisaties leggen associatieve verbindingen: la part de Dieu. Tijdens het openings weekend 9, 10, 11 en 12 mei zal in het Palazzo Bembo componist en pianiste Marynka Nicolai spelen . Zij promoot het stemmen van de vleugel op 432hz i.p.v. 440hz nadat zij ontdekte dat luisteraars hierdoor onthaasten en zich comfortabeler voelen.


Het tegendraadse breien verwijst naar de tijd waarin aandacht en liefde nog heel gewoon waren. Je geborgen weten. Lateral thinking: over de band spelen, geen keu maar een breinaald. Ruimte en tijd voor de vragen en ontwikkeling van anderen. Simone Weil wilde het resultaat- en profijtgerichte denken opschorten, ten gunste van het brein dat zich ter beschikking stelt: ‘hinneni, me voici, hier ben ik’ uit de bijbelse profetie. Mystiek van de aarde.

Henk Abma